SØSTRENES HUS

- DIN PRIVATE PASNINGSORDNING

Velkommen til Søstrenes Hus


Søstrenes hus er en privat paningsordning for børn mellem 24 uger til 3år. 

Søstrenes hus drives af to pædagoguddannede søstre, hvilket betyder, at den pædagogiske faglighed vægtes højt og giver en hverdag med pædagogiske aktiviteter i børnehøjde. I Søstrenes hus er nærvær, omsorg og tryghed en selvfølgelighed, hvilket vi tror på skaber grobund for børns trivsel og udvikling. Rutiner og struktur er en vigtigt del af små børns trivsel og giver mulighed for at energien kan bruges på at være nysgerrig på nye udviklingsområder, derfor er dette en stor prioritering i vores hus. 

I Søstrenes hus har vi den grundholdning at børn bliver kompetente, når man tillægger dem, at de mestrer og magter mange ting, og giver plads til at de eksperimenterer.

 

Vi er godkendt af Hjørring kommune til at have 10 børn.