SØSTRENES HUS

- DIN PRIVATE PASNINGSORDNING

Dagligdagen


6:15 - 8:00: Børnene ankommer. Der læses, leges og tegnes. Vi sætter stor værdi i en rolig morgensteming,så alle børn kommer godt ind i vores hus. 

Der tilbydes morgenmad indtil kl.7, for de børn som ikke har spist hjemmefra. 

8:00-8:30: Formiddagsmad 

9:00: Vi går udenfor. Vi starter gerne med en gåtur i vores vogne, hvor vi kigger på byen og leger på legepladserne i nærområdet. Vi bruger en masse sanser på vores ture ud af huset og så lærer vi en masse omkring naturen og ikke mindst de forskellige årstider. Vi øver også i at gå på stierne og være opmærksomme på det, som sker omkring os. 

Efter turen er vi tilbage på vores egen legeplads, hvor vi hygger os med fysiske aktiviter og lege, som udfordre vores kroppe. 

Vi priotere at gå udenfor hver dag i alt slags vejr. Afhængig af vejrforholdene kan tidsperspektivet være forskelligt. 

10:00- 11:00: Dette tidsrum bliver brugt på et udvalgt "projekt" eller "emne", som vi i en periode skal have særlig fokus på. 

Projekterne eller emnerne er afhængig af vores børnegruppe og tager altid udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone. 

11:00: Middagsmad

11:30 - 12:00: Synges der sange fra vores "sangkurv", som er en kurv med forskellige rekvistitter. Børnene vælger på skift og rekvisitterne afgører hvilken sang, som skal synges.  

12:00- 14:00: Børnene sover til middag i deres barnevogne. 

14:00: Serveres der eftermiddagsmad

14:00-16:30: Eftermiddagen bruger vi på lege og andre aktiviteter, som børnene er optaget af. 

Hver anden tirsdag går vi i legestue på "Børnenes Jord". 

Kost

Vi serverer sund og varieret mad, efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.  Vi prioterer at servere minimum et varmt måltid middagsmad om ugen.